UBEZPIECZENIE FIRMY

 

Nie wiesz jaki zakres ubezpieczenia będzie odpowiedni?

Chcesz porównać oferty różnych firm?

Pomożemy wybrać odpowiednie ubezpieczenie.

Zadzwoń lub napisz, przygotujemy propozycje.

   tel. 506 – 118 – 454   kontakt@tuubezpiecz.pl

W skrócie co możesz ubezpieczyć?

– Odpowiedzialność Cywilna firmy (OC)

– Majątek firmy (budynki, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe)

– Pojedyncze pojazdy lub flotę OC AC NW Ass GAP

– Pracowników – NNW, koszty leczenia PL / Zagranica, abonamenty medyczne

ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy)

Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

Ubezpieczenie OC firmy możliwe klauzule dodatkowe w rzeczach ruchomych wykorzystywanych przez Ubezpieczonego zgodnie z umową najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu za szkody w nieruchomościach (OC najemcy) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w przedmiotach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu i pozostałych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego straty poniesione przez producenta produktu ostatecznego z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC podwykonawcy) będące następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynikające w związku prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub pozostałych maszyn i urządzeń o zbliżonym działaniu wyrządzone w podziemnych urządzeniach i instalacjach spowodowane w związku z przeprowadzeniem imprezy w przedmiotach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Ubezpieczenie majątku firmy

Budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i niskocenne składniki majątku.

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – które chroni między innymi przed skutkami pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania niegu i lodu, silnego wiatru (huraganu, trąby powietrznej), zapadania i osunięcia się ziemi oraz wielu innych. Ich zakres różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, może być także rozszerzany o ryzyka dodatkowe ważne w niektórych wyspecjalizowanych branżach np. ryzyko rozmrożenia, pękania mrozowego. Istnieje również możliwość ubezpieczenia majątku firmy w zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami).
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku w lokalu i w czasie transportu.
  • wandalizmu – zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony ryzyko graffiti.

Ubezpieczenie pojazdów

Przygotujemy kompleksową ofertę ubezpieczenia samochodów firmowych. Może to być indywidualna oferta dla każdego samochodu lub obejmująca wszystkie samochody na tych samych z góry określonych warunkach (flota). Warunki w trakcie całego roku nie ulegają zmianom, więc wszystkie samochody ubezpieczane są zgodnie z wcześniej ustaloną stawką.

KONTAKT

MATEUSZ MAJDA

506 – 118 – 454

kontakt@tuubezpiecz.pl