UBEZPIECZENIE FIRMY

 

Być może nie wiesz jaki zakres ubezpieczenia będzie odpowiedni? Chciałbyś porównać oferty różnych towarzystw? Pomożemy wybrać odpowiednie ubezpieczenie dla Twojej firmy!

ZADZWOŃ LUB NAPISZ POMOŻEMY PRZYGOTOWAĆ ODPOWIEDNIĄ POLISĘ.

kontakt:   MATEUSZ MAJDA   TEL. 506 – 118 – 454   kontakt@tuubezpiecz.pl

W skrócie co możesz ubezpieczyć?

– Odpowiedzialność Cywilna firmy (OC)

– Majątek firmy (budynki, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe)

– Pojedyncze pojazdy lub flotę OC AC NW Ass GAP

– Pracowników – NNW, koszty leczenia PL / Zagranica, abonamenty medyczne

ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy)

Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

Ubezpieczenie OC firmy możliwe klauzule dodatkowe w rzeczach ruchomych wykorzystywanych przez Ubezpieczonego zgodnie z umową najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu za szkody w nieruchomościach (OC najemcy) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w przedmiotach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu i pozostałych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego straty poniesione przez producenta produktu ostatecznego z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC podwykonawcy) będące następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynikające w związku prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub pozostałych maszyn i urządzeń o zbliżonym działaniu wyrządzone w podziemnych urządzeniach i instalacjach spowodowane w związku z przeprowadzeniem imprezy w przedmiotach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Ubezpieczenie majątku firmy

Budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i niskocenne składniki majątku.

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – które chroni między innymi przed skutkami pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania niegu i lodu, silnego wiatru (huraganu, trąby powietrznej), zapadania i osunięcia się ziemi oraz wielu innych. Ich zakres różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, może być także rozszerzany o ryzyka dodatkowe ważne w niektórych wyspecjalizowanych branżach np. ryzyko rozmrożenia, pękania mrozowego. Istnieje również możliwość ubezpieczenia majątku firmy w zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami).
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku w lokalu i w czasie transportu.
  • wandalizmu – zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony ryzyko graffiti.

Ubezpieczenie pojazdów

Przygotujemy kompleksową ofertę ubezpieczenia samochodów firmowych. Może to być indywidualna oferta dla każdego samochodu lub obejmująca wszystkie samochody na tych samych z góry określonych warunkach (flota). Warunki w trakcie całego roku nie ulegają zmianom, więc wszystkie samochody ubezpieczane są zgodnie z wcześniej ustaloną stawką.

KONTAKT

MATEUSZ MAJDA

506 – 118 – 454

kontakt@tuubezpiecz.pl